skriftstørrelse

TEMA 9: ABORT

Veien til abortloven

Fram til 1960 var abort straffbart i Norge. Tidligere tiders uønskede graviditeter ble bekjempet med strikkepinner, hopping i trapper, varme bad og annet. For kvinner har dette alltid vært et viktig tema, og kvinner startet allerede i begynnelsen av forrige århundre kampen for selvbestemt abort. I 1978 ble lov om selvbestemt abort vedtatt, ikke uten mye motstand. Siden den tid har abort-tallene holdt seg temmelig konstante i Norge. Hvert år foretas det rundt 15.000 aborter ved norske sykehus. Hver tredje kvinne i Norge har opplevd en abort. Det utføres årlig ca 2.400 aborter blant ungdom mellom 13-19 år. Mer statistikk om abort finnes på Folkehelseinstituttet.

Her finner du abortloven.

Abortmetoder

Vi skiller mellom medisinsk og kirurgisk abort.

Medisinsk abort

Kvinnen får en tablett på sykehuset, drar hjem og kommer tilbake til sykehuset etter to dager (prosedyren varierer noe fra sykehus til sykehus). Her blir det satt en stikkpille i skjeden og innholdet i livmoren støtes ut etter tre til seks timer. I disse timene oppholder hun seg på sykehuset. Medisinsk abort kan gjøres til og med 12. svangerskapsuke. Metoden gis uten narkose.

Enkelte steder i landet tilbys også Medisinsk abort hjemme. For mer informasjon om hvilken alternativer som finnes ved ditt sykehus ta kontakt med nærmeste sykehus eller Amathea for kontaktinformasjon til nærmeste sykehus.

Kirurgisk abort

Inngrepet gjøres i narkose og varer i 15-30 minutter. Kvinnen vil ha en dags opphold på sykehuset. Dette inngrepet utføres innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Inngrep kan gjøres senere, men må søkes om spesielt (se lovverket). Dersom du har bestemt deg for å ta abort, kan du henvende deg til lege for henvisning til sykehus. Du kan også henvende deg direkte til gynekologisk avdeling ved sykehuset og bestille time uten å oppsøke lege først. Første dag i siste menstruasjon bør alltid oppgis. Alle leger har plikt til å hjelpe deg med å fremme begjæring om abort dersom du er under 12 uker gravid, og med å søke om abort dersom du er over 12 uker gravid.

Hvem bestemmer om jeg får ta abort?

Det bestemmer du selv – men bare hvis du er under 12 uker gravid. Du må uansett undertegne et skjema som heter «Begjæring om svangerskapsavbrudd». Det gjøres enten hos lege på forhånd eller på sykehuset. Er du over 12 uker gravid, må legen sende en søknad for deg til Abortnemnda på det sykehuset du tilhører. Søknaden skal inneholde de viktigste grunnene til at du søker abort.

Hvor langt er du kommet?

Du må regne fra siste menstruasjons første dag: Hvis menstruasjonen startet 1. januar, er du 12 uker gravid 26. mars. Etter den tid er det ikke lenger du selv som kan ta avgjørelsen. Du kan ikke regne svangerskapets lengde fra den dato du selv mener du er blitt befruktet. Abortnemnda regner ikke på den måten. Gå ikke for lenge og vent, hvis du vil ta abort. Det kan ta tid å få time på sykehuset. Aborter blir utført på alle offentlige sykehus. Inngrepet er gratis dersom du har norsk personnummer.

OppgaverSpørsmålstegn

  1. Er det rett at det bare er jenta som skal ha siste ordet når det gjelder abort?
  2. Ungdom forteller at de vet mye om sex, men lite om abort. Stemmer dette for dere?
  3. Hva ønsker dere i tilfelle å vite mer om?

 

Fortsett til neste kapittel >