skriftstørrelse

TEMA 8: ET VANSKELIG VALG

 

Abort er en rettighet alle jenter og kvinner har. Er du blitt uplanlagt gravid må du velge:

Å beholde barnet eller ta abort. Dette er et alvorlig og vanskelig valg for de aller fleste, uansett syn på abort. For det første er det kort tidsfrist. For det andre er det et valg som ikke kan gjøres om.

Et valg betyr å si ja til noe og nei til noe annet. Dette kan i mange tilfeller være smertefullt. Her kommer både følelsesmessige, etiske og praktiske forhold inn.

Trinn på vei til en avgjørelse

  1. Rydde i kaosfølelsene
  2. Være realistisk. Dette har faktisk skjedd.
  3. Få oversikt. Hva er mulighetene?
  4. Vurdere de ulike valgalternativene og deres konsekvenser.
  5. Avgjørelse

OppgaverSpørsmålstegn

For å ta en beslutning, kan det være en fordel å sette opp hvilke argumenter som trekker i hvilken retning.

Jobb med vektskålen

Hva ville vært avgjørende dersom du skulle ta valget?

 

 

 

Fortsett til neste kapittel >