skriftstørrelse

TEMA 6: FORELSKELSE OG LYST

 

Seksualitet er en positiv drivkraft som er tilstede i varierende grad gjennom hele livet. Verdens helseorganisasjon, WHO, har definert det slik:

”Seksualitet er en integrert del av ethvert menneskes personlighet, noe som ikke kan skilles fra andre sider av livet. Seksualitet er ikke det samme som samleie eller evne til å få orgasme, seksualitet er mye mer. Det finnes i den energi som driver oss mot å søke kjærlighet, varme og nærhet. Seksualitet uttrykkes i hva vi føler, hvordan vi beveger oss, og hvordan vi berører og berøres av andre. Seksualitet påvirker våre tanker, følelser, handlinger og vårt samspill med andre mennesker.”

Hormonsprell

Puberteten er den tiden hvor kroppen vår forbereder seg på å bli fruktbar og i stand til å lage barn. Når vi snakker om pubertet, tenker vi på de forandringene som skjer med deg under utviklingen fra barn til voksen. Det er vanlig med høyt temperament, og det er av en eller annen grunn veldig lett å krangle hjemme. Mange gjør opprør mot foreldrene og deres holdninger. Dette er en viktig periode for at du skal finne ut hvem du er og utvikle din egen identitet.

Det dannes nye hormoner, du kjenner på drifter og uvante lyster. Dette skaper rom for følelser, vennskap og forelskelser. Samtidig kan du erfare at seksuelle opplevelser åpner for noen sterke følelsesrom i deg som kan romme både nærhet, overgivelse, ensomhet og uro.

Seksuell debut

Mange tror at andre har debutert seksuelt mye tidligere enn de selv. Det stemmer ofte ikke. Gjennomsnittlig debutalder for jenter er ca. 17 år og for gutter ca. 18 år. Noen begynner så tidlig som i 13-14 års alderen, mens andre venter til de er langt over 20.

Kultur og seksualitet

Seksualitet er en grunnleggende og viktig del av alle mennesker. Seksualmoral og holdninger overføres fra generasjon til generasjon. Som regel er seksualiteten regulert av både kultur og religion. I mange kulturer er det storfamilien som bestemmer det meste. I løpet av de siste tiår er Norge blitt et mye mer flerkulturelt samfunn. I møtet mellom kulturene oppdager vi hverandres normer og tradisjoner. Det innebærer ulike syn på seksualitet, hva som er tillatt og ikke tillatt, forskjeller i synet på kjønn, hva som er tillatt for jenter og hva som er tillatt for gutter. Mange har tradisjon for at seksualoppdragelsen skal foregå i privat regi, og noen kan føle seg støtt av at skolen beskjeftiger seg med dette temaet. En del foreldre tenker kanskje at hvis en snakker med unge om sex, så vil det føre til at de praktiserer det.

I flere kulturer er det mannen som er overhode, og guttene har dermed flere privilegier enn jentene. Jentenes bevegelsesfrihet er mer begrenset enn guttenes, og oppmerksomheten rettes mot at jentenes dyd beskyttes fram mot bryllupsnatten. Guttene har ingen møydom de skal passe på, og de blir ikke gravide. Sex før ekteskapet får derfor ikke like alvorlige konsekvenser for dem. Deres seksuelle atferd blir heller ikke kontrollert i samme grad som jentenes.

OppgaverSpørsmålstegn

  1. Hva tror du det kommer av at debutalderen varierer så mye?
  2. Omtales gutters og jenters seksuelle aktivitet på forskjellige måter?
  3. Er det vanlig at ungdom skryter av seksuelle erfaringer?
  4. Kan det bli for stor åpenhet om sex?
  5. Merker du noe til kulturelle forskjeller når det gjelder seksualitet?

 

Oppgave: Let på nettet og finn ut mer om hvilke hormonelle forandringer som skjer i kroppen.

 

Fortsett til neste kapittel >