skriftstørrelse

TEMA 5: HVORFOR BLE DET SLIK?

Hele livet tar vi valg. Hvert øyeblikk. De fleste valgene vi tar kan vi gjøre om. Men valget om å avbryte eller gjennomføre et svangerskap, kan ikke gjøres på nytt. Derfor er dette spesielt vanskelig, for noen. Men egentlig tas mange valg før vi kommer så langt. Hva er det som påvirker våre valg? Det kan være en blanding av egne holdninger og ytre påvirkninger.

Sosiale forventninger

Fra vi er født ligger det forventninger til oss om hvordan vi skal oppføre oss, og hva som forventes av oss. Er det veldig sterke føringer, kan det kan være vanskelig å finne ut hva en selv har lyst til å gjøre. Da er det også vanskeligere å ta selvstendige valg.

Det er ikke alltid slik at vi velger med blanke ark. Mange ting skjer som kan påvirke situasjonen. Nedenfor ser du tall fra en undersøkelse om sexpress og rus.

Undersøkelse om sexpress

Ifølge en undersøkelse Norstat har gjort for Russens organisasjonskomite, har nesten halvparten av alle jenter mellom 15 og 20 år hatt ubehagelige seksuelle opplevelser.

Unge opplever seksuelle utfordringer på alle arenaer

Mange opplever sexpress på privatfester. 45% av jentene og 21% av guttene har opplevd at deres seksuelle grenser ble krenket. 43% av jentene og 28% av guttene har angret på en seksuell opplevelse eller erfaring. Skolen, sms, utesteder og internett er også arenaer for uønskede seksuelle tilnærmelser.

Rus og seksualitet

  • 84% av ungdommene har opplevd ubehag på grunn av andres alkoholbruk.
  • 47% sier at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

 

Det er lettere å finne unnskyldninger for at man har gått for langt når man er ruset.

Valg vi tar

Nedenfor ser du en enkel illustrasjon på noen av alle de valgene som kan ligge forut for en graviditet. Kjenner du deg igjen i dette?

OppgaverSpørsmålstegn

Halvparten av alle unge opplever grensesetting som vanskelig.

  1. Stemmer tallene med dine erfaringer?
  2. Når føler du at dine fysiske grenser blir utfordret?
  3. Hva er det som gjør at det er så vanskelig å sette grenser?

 

Fortsett til neste kapittel >