skriftstørrelse

TEMA 4: INFORMASJON OG HJELP

Det er mange som har til oppgave å veilede om prevensjon og seksualitet. Alle kommuner har helsesøster og mange har helsetjeneste på skolen. Enkelte steder har også egne helsestasjoner for ungdom. Det er bare Stiftelsen Amathea som har som sin hovedoppgave å veilede den som er blitt gravid. De tilbyr også samtale og oppfølging til kvinner og menn som opplever reaksjoner etter en abort, og de arrangerer svangerskapskurs til kvinner som forventer å bli alene om hovedomsorgen for barnet.

Stiftelsen Amathea har 13 fylkeskontor og en landsdekkende veiledningstelefon.

www.amathea.no

 

Flere andre organisasjoner har også åpent for veiledning og samtale:

 • www.suss.no Senteret for ungdoms helse, samliv og seksualitet. Landsdekkende telefonhjelp som drives av helsepersonell.
 • www.unghelse.no Informasjonsside og hjelpetilbud for ungdom. Her kan du ta opp spørsmål knyttet til bl.a. seksualitet, prevensjon og uønsket graviditet. Drives av Helsedirektoratet og Nordland fylkeskommune.
 • www.klara-klok.no Nettsted der du kan stille spørsmål og få svar fra et bredt fagpanel. Svarene legges ut på nettsiden innen ei uke. Drives av Helsedirektoratet og Nordland fylkeskommune.
 • www.ung.no Fakta og utfyllende stoff som handler om ungdom.
 • www.samliv.net Informasjonsside om sex og samliv for ungdom.
 • www.korspåhalsen.no Kors på halsen drives av Røde kors og er et nettsted der du kan diskutere med andre unge, for eksempel om kjærester, sex og samliv. Her gir ungdom hverandre støtte, tips og råd.
 • www.sexogsamfunn.no Sex og samfunn, tidligere Klinikk for seksuell opplysning. Driver veiledning i Osloskolen, men svarer også på telefon og e-post fra hele landet.
 • www.dixi.no DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende.

Nettet

 1. Har du noen erfaring med nettsteder der du kan hente informasjon om sex, samliv, prevensjon og svangerskap?
 2. Ungdom bruker ulike interaktive medier til flørt og kontaktetablering. Det gjelder chat, msn, samtaler med mobil, sms, overføring av bilder og film via mobiltelefon og webkamera. Mange starter sine emosjonelle og erotiske opplevelser via Internett. Stemmer dette med din erfaring?
 3. Tror du ungdom i dag er tryggere på seg selv og sin seksualitet pga mulighetene som ligger på nettet? Kjenner du til tilfeller der nettet har hatt en negativ innflytelse?

 

Fortsett til neste kapittel >