skriftstørrelse

TEMA 11: ETIKK

Etikk er læren om rett og galt

Abort er et personlig valg og en rettighet alle jenter og kvinner har. Det betyr ikke at det er et lett valg å ta.

Men abort er ikke utelukkende et kvinnepørsmål. Det er i bunn og grunn et rettighetsspørsmål. Det handler om forholdet mellom fosterets rettigheter og kvinnens rettigheter.

Kvinnens rett til å velge handler ikke bare om retten til å bestemme over egen kropp, men om resten av hennes liv.

Evner man å ta ansvaret for et annet menneske?

Ønsker man å ta ansvaret for et annet menneske?

 

Omlag 35 % av alle kvinner i Norge har opplevd en abort. Det betyr at det er en handling som har satt spor i mange kvinneliv og kanskje i mange familier. Likevel er det et tema få snakker om.

Noen kan komme til å angre at de tar abort, mange angrer at de ikke har brukt prevensjon. De fleste som tar abort er lettet over at det er over og angrer ikke på inngrepet. Det betyr ikke at det ikke setter spor.

Og hva med fedrene?

Opplever barnefaren at han ”tar abort”?

OppgaverSpørsmålstegn

Etiske spørsmål berører grunnleggende verdier i menneskelivet.

Det er ikke lett å gi enkle svar på kompliserte spørsmål.

Prøv likevel å diskuter følgende problemstillinger:

 1. Er det rett at kvinner skal få bestemme over fosteret de første 12 ukene?
 2. Skal ett menneske kunne avgjøre skjebnen til det som kunne blitt et annet menneske?
 3. Når oppstår et liv?
  1. Når blir et foster til et menneske?
  2. Hvorfor sier loven 12 uker?
  3. Er abort å ta liv?
 4. Når oppstår menneskeverdet?
  1. ved unnfangelsen?
  2. ved fosterets modning til et fullverdig menneske?
  3. ved fødselen?
 5. Er det rett å sette et barn til verden for ungdom som føler de ikke kan ta ansvaret som foreldre?
 6. Er det rimelig å forvente at egne foreldre stiller opp og tar ansvaret for barnet?

 

Fortsett til neste kapittel >