skriftstørrelse

TEMA 10: FULLFØRE SVANGERSKAPET

Å bli forelder i ung alder er en stor omveltning i livet. Mange kan ha erfaring med småbarn gjennom barnevaktjobber og småsøsken og har naturlig utviklet en interesse for små barn. Det å bli mor eller far til et eget barn er likevel annerledes. Det kan gi mye varme og glede, lekenhet og trivsel. Men det er samtidig et stort ansvar som varer livet ut. Blir du forelder som ung tenåring, er det særlig viktig hva slags støtte du får i omgivelsene.

Det finnes ulike økonomiske støtteordninger for den som får barn og egne ordninger for den som blir alene med omsorgen. Dette får du vite mer om for eksempel hos legen, NAV trygd / www.nav.no eller hos Stiftelsen Amathea, Husbanken og Statens lånekasse for utdanning.

Barnebidrag

Barnefaren må betale barnebidrag dersom jenta velger å beholde barnet, og de ikke bor sammen. Dette gjelder uansett om han skulle ønske at jenta tok abort. Betaling av barnebidrag starter når faren er kommet i arbeid og skal betales fram til barnet fyller 18 år.

Økonomiske støtteordninger

Økonomiske støtteordninger varierer avhengig av om dere er sammen om omsorgen eller jenta tar ansvaret alene. Her er noen ulike støtteordninger:

  • Foreldrepenger (fødselspenger/adopsjonspenger)
  • Engangsstønad
  • Overgangsstønad
  • Kontantstøtte
  • Barnetrygd
  • Bostøtte

 

Det er ikke bare økonomiske støtteordninger som trengs for at en nystartet familie eller en ung mor skal klare seg. Like viktig er støtten fra familie og venner eller andre kontaktpersoner.

OppgaverSpørsmålstegn

  1. Søk på nettet og finn ut hvilken støtte du kunne fått hvis du kom i en slik situasjon.
  2. Er det rettferdig at gutten skal betale barnebidrag når han selv hadde ønsket at jenta skulle velge abort?
  3. Hva synes du om at jenta må ta det største ansvaret for en felles ubetenksom handling?

 

Fortsett til neste kapittel >