skriftstørrelse

MAWDUUC 13: SCENARIER

Side bee ku socon leheed?

Samay wax oo tilmaamaayo kala dubnaata cigashada iyo sii dhis taariiqyaha.

Qor kaalo ku saabsan dood. Samey darbi joornaal. Qor hal qoraal ah.

  • Ayada ayaa dooratay in ey iska soo rida uurka. Asaga raali kama’aha.
  • Labadoodaba raali ayeey ka yihiin in la soo rido uurka.
  • Ayada ayaa rabta in ey iska soo rida uurka. Waalidkana wey ka soo hor jeedaan.
  • Ayada ayaa rabta in ey heeysato ilmaha. Asaga ayaa ka soo hor jeeda in ey heeysato ilmaha. Kaligeed ayaa sii wadeeysa.
  • Ayada ayaa rabta in ey heeysato ilmaha. Waalidkana wey ka soo hor jeedaan.
  • Labadooda weey rabaan in ey heeystaan ilmaha iyo in ey isla joogan.

Ma ka fikiri kartaa tilmaamooyin kale?