skriftstørrelse

OM UNG & GRAVID

I dette studiemateriellet inviterer Stiftelsen Amathea til refleksjon og dialog rundt forelskelse, seksualitet og lyst. Vårt hovedmål er å forebygge uplanlagt graviditet.

Vi ønsker å bidra til at ungdom blir tryggere på seg selv sosialt og seksuelt. Det tror vi best kan gjøres gjennom å sette temaet på dagsorden i klasserom, ungdomsklubber og i venneflokken. Da kan de unge bli mer bevisst i forhold til egne lyster og grenser, og bli mer ansvarlig i forhold til bruk av prevensjon.

Stiftelsen Amathea er en landsdekkende organisasjon som tilbyr veiledning til ungdom, kvinner og par som har blitt uplanlagt gravide.

Vi har som mål å bidra til at gravide opplever at de har reelle valg. Gjennom samtaler og informasjon får den gravide mulighet til å se på de ulike valgalternativene, slik at de kan ta en beslutning som de kan leve godt med.

Stiftelsen driver forebyggende arbeid, med undervisning f.eks. i skolen. Vi tilbyr også prevensjonsveiledning, gratis kondomer og graviditetstester.

Les mer om Stiftelsen Amathea på www.amathea.no.

Studiemateriellet ”Et vanskelig valg” er utarbeidet i regi av Stiftelsen Amathea og hovedfinansiert med Extra-midler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering.Logo for Extra Stiftelsen

 

 

Målsetting og bruksområder

Materiellet er utarbeidet for å gi støtte og inspirasjon i planlegging og gjennomføring av seksualundervisning, med særlig fokus på å forebygge uplanlagt graviditet.

Materiellet kan brukes av Amathea-veiledere, helsesøstre, lærere eller andre fagpersoner. Det tenkes brukt i undervisning siste året på ungdomsskolen og første året på videregående skole. Det skal også kunne brukes i ungdomsklubber og andre fora for ungdom.

Vi ønsker gjennom samtaler å bidra til at de unge finner sine egne svar i et spennende og utfordrende terreng. Materiellet skal gi rom for unges tanker om seksualitet, ved å invitere til refleksjon og diskusjon. Målet er dialog.

Redaksjon og faglige konsulenter:

 • Anne Nygård, prosjektleder og forfatter arbeidshefte.
 • Eva Ch. Nilsen, filmprodusent og forfatter arbeidshefte.
 • Ravn Lanesskog, manusforfatter film.
 • Solveig Melkeraaen, filmregissør.
 • Kaja Vik, illustrasjon/grafisk design arbeidshefte.

Fra Stiftelsen Amathea:

 • Hildegunn Bomnes, direktør.
 • Målfrid Bergaplass, familieterapeut/veileder.
 • Tove Merethe Lorentzen, helsesøster/veileder.
 • Mary Anita Kjøndahl, sykepleier/veileder.

Fra Norsk Interaktiv AS:

 • Randulf Roaldsnes, evalueringsansvarlig.

Styringsgruppe:

 • Hildegunn Bomnes
 • Guri Ingebrigtsen
 • Anne Nygård

Nettressurs:

 • Edvard Brygfjeld (Brygfjeld Interaktiv)
 • Charlotte Andersen (Stiftelsen Amathea)

 

Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.

Ulike bruksmåter

Studiemateriellet kan brukes på flere måter. Vi har valgt ut tema som på ulikt vis belyser problematikken rundt uplanlagt graviditet.

Til hvert tema er det anbefalt ett eller flere filmkutt med forslag til spørsmål og diskusjon. I tillegg er det henvist til fakta og teori-biter som dere kan bruke i undervisningen. DVD-en har disse filmkuttene tilgjengelig i menyen.

Opplegget skal bidra til inspirasjon og støtte og må derfor tilpasses av den enkelte veileder og til den aktuelle målgruppe.

Praktisk bruk av læremidlene

Materiellet

 1. Filmen ”Et vanskelig valg” – kan sees i sin helhet, lastes ned og vises kapittel for kapittel, slik som i kapittel 1 – “Gravid?”.
 2. Ekstramateriale – ungdom fra Nordland svarer på spørsmål
 3. Arbeidshefte for veileder – finnes som PDF

 

De fleste sidene i heftet er utarbeidet slik at de egner seg for kopiering og utdeling. Nettressursen bygger på heftet og informasjonen i det, men med en litt annen struktur og kontinuerlig oppdatering.

Spørsmål til refleksjon og diskusjon er markert slik:

Spørsmålstegn

Nettressurs

Nettressursen er bygd opp på samme måte som Arbeidsheftet. Nettressursen har i tillegg enkle oppgaver til bruk i selvstudier, samt større refleksjonsoppgaver til bruk i grupper/klasser. I nettressursen er det mulig å arbeide med stoffet som en helhet ved å starte på toppen og gå igjennom hvert kapittel i kronologisk rekkefølge ved å bruke fortsett linken nederst på hver kapittel side. Eller man kan velge ut enkelte kapittel som man ønsker å fokusere mer på.

Metodisk tilnærming

Mange som tar abort snakker ikke om det. Seksualitet og uplanlagt graviditet er ofte sårbare og tabubelagte tema. Når disse temaene står på dagsorden, er det viktig at den enkelte veileder bidrar til å skape en trygghet og åpenhet som gjør at ungdommene engasjerer seg og tør dele tanker og følelser med hverandre.

Her kan brukes ulike metodiske tilnærminger, for eksempel:

Stille åpne spørsmål

Umiddelbare reaksjoner etter filmen, for eksempel:

– Hvilke assosiasjoner dukker opp når du hører ordene uplanlagt graviditet?

Skriv gjerne stikkordene på flippover. To og to deler tanker med hverandre (stikkord/tankekart).

Jentene og guttene får oppgaver og diskuterer hver for seg.

Ungdommene får i oppgave å hente fakta på nettet. De kan jobbe i gruppe og legge fram fakta. Aktuelle tema kan være aborttall, abortlovgivning, prevensjon, seksuell debutalder og ulike kulturers ståsted med tanke på seksualitet og abort.

Dramatisering

Ungdom forteller om situasjoner der de har vært usikre på hvordan de skulle opptre.

Disse eksemplene oppsummeres, gjerne på flippover/tavle, og et par situasjoner velges ut for å settes i scene. Ungdommene får roller de skal spille og improviserer ut fra den konkrete situasjonen. Etter en stund stoppes framføringen, og veileder spør om det er noen som har andre måter å håndtere situasjonen på. Disse kan enten presentere dette fra der de sitter, eller de inviteres til å komme fram og overta på “scenen”. Dette kan gjentas. På denne måten får ungdom se flere måter å håndtere vanskelige situasjoner på, og de kan dermed få utvidet sitt eget handlingsrepertoar.

Ufarliggjøring

Istedenfor å snakke om seg selv, blir de unge oppfordret til å snakke ut fra noe de har hørt, noe de tror andre tenker osv. Da blir debatten mindre personlig og ”farlig”. Filmen og ekstramaterialet gir også et godt utgangspunkt for å snakke om ”andre”. Uansett hva slags metode en velger, er det viktig å ikke presse de unge. De må føle seg respektert for de meninger de måtte komme med. Det må også være greit å ikke dele.

Gjennomføring

Vi tar utgangspunkt i et undervisningsopplegg på to timer:

 1. Introduksjon til temaet.
 2. Kjør hele filmen.
 3. Umiddelbare reaksjoner og tanker etter filmen.
 4. Velg noen av fordypningsområdene – kjør filmsnuttene, som hører til de aktuelle fordypningsområdene og bruk dem som utgangspunkt for diskusjon, gruppearbeid, scenesetting/rollespill eller individuell refleksjon.

Det er en stor fordel om veileder kan ha oppfølging etter 1-2 måneder.

Dette er modningsstoff som det er viktig å bruke tid på.

Kort om innholdet i filmen «Et vanskelig valg»

I starten av filmen treffer vi hovedpersonen Thea. Hun er 15 år og redd for at hun er blitt gravid. Hun tar en graviditetstest. Den er positiv.

Hun prøver å snakke med moren sin, men greier ikke å åpne seg for henne. Thea forteller venninnen om situasjonen, og hun blir sjokkert. De snakker om muligheten for både å ta abort og å beholde barnet. Thea informerer Fredrik (15), som er far til barnet, om hva som har skjedd via SMS. Fredrik deler nyheten med sin venn Kamran. Kamran er overrasket. Han tar for gitt at Fredrik og Thea skal beholde barnet. I siste del av filmen møtes Thea og Fredrik i en park. De deler tanker og følelser med hverandre og tar ingen beslutning på hva de skal gjøre. Fredrik er opprørt over at han ikke har noe han skulle ha sagt når det gjelder valget abort eller å fullføre svangerskapet. Filmen avsluttes uten at det foreligger noen konklusjon.

Filmen varer i ca 17 minutter.